chính sách bảo hành và dịch vụ hỗ trợ

  • BẢO HÀNH 12 THÁNG CHO TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ
  • TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ ÁP DỤNG CHỂ ĐỘ 1 ĐỔI 1 THIẾT BỊ NẾU CÓ HƯ HỎNG DO NHÀ SẢN XUẤT
  • HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRỰC TIẾP TẠI NHÀ MÁY KHI BÀN GIAO ĐÓNG ĐIỆN
  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT ONLINE 24/24
  • CỬ KỸ THUẬT VIÊN KHẮC PHỤC LỖI TẠI HIỆN TRƯỜNG TRONG VÒNG 8 - 24 GIỜ SAU KHI NHẬN THÔNG TIN. 

Tài liệu - Catolog

Đang cập nhật....

tra cứu thiết bị

Đang cập nhật.....

dự án

Đang cập nhật....