inverter

 Inverter chuyển đổi dòng điện DC thành dòng AC đạt tiêu chuẩn thông số điện sử dụng và hoà lưới điện lưới quốc gia biến.
Green Power chuyên nhập khẩu kinh doanh Inverter Goodwe. 

Inverter