giới thiệu robot làm sạch pin solar

  • Hiệu quả làm sạch cao: nhanh hơn gấp 4 lần so với thủ công
  • Làm sạch chính xác: với chất lượng đồng đều
  • Dốc đứng sân thượng(mái nhà) bao gồm : Lên đến 45oC –(25˚)
  • Cải thiện an toàn: không có người làm việc trên mái nhà
  • Điều khiển dễ dàng: thao tác phím điều khiển và điều khiển radio  

Robot